Verzekerd van veiligheid & kwaliteit

Tijdelijke werkzaamheden op hoogte dienen te worden uitgevoerd vanaf een werkplek die zodanig is ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust, dat de veiligheid van de persoon verzekerd is.

Vallen van hoogte moet worden voorkomen door collectieve voorzieningen. In situaties waarbij collectieve beveiliging niet kan worden toegepast, dient men gebruik te maken van een geschikte veiligheidslijn en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met Van Horssen valbeveiliging bent u verzekerd van veiligheid en kwaliteit.


Risico-inventarisatie

Om er achter te komen wat in uw geval de gevaren zijn, verzorgen onze gecertificeerde inspecteurs voor u een risico-inventarisatie. Hierin worden de aanwezige risico’s vastgelegd. Aan de hand hiervan wordt u een passende oplossing aangeboden.

Klik hier voor een voorbeeld van een: risico-inventarisatie of een plattegrondtekening bij risico-inventarisatie